Reglement

 • De 1.500 meter kidsrun is bestemd voor de jeugd tot en met 12 jaar.
 • Deelnemers aan de scholen#crossrun doen automatisch ook individueel mee in hun eigen categorie.
 • Voorinschrijvers kunnen zich melden bij de inschrijfbalie, daar ligt het startnummer met tijdregistratiechip klaar.
 • Het startnummer dient leesbaar aan de voorzijde bevestigd te worden.
 • Voor de tijdregistratie wordt gebruik gemaakt van IPICO chips. De chip moet op één van de schoenen bevestigd worden.
 • Na de finish moeten de chip en het startnummer worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bakken. Mocht de IPICO chip niet ingeleverd worden, dan is de organisatie genoodzaakt 7,50 euro in rekening te brengen.
 • Het is niet toegestaan om uw hond te laten meelopen tijdens de wedstrijd.
 • Tijdens de wedstrijd mag het parcours niet door anderen dan de deelnemers, EHBO en organisatie betreden worden.
 • Deelname is geheel vrijwillig en op eigen risico.
 • Deelnemers geven toestemming voor het vastleggen en verwerken van de door hen opgegeven gegevens voor de AVT Lageveldlopen.
 • Tijdens de verschillende lopen wordt er beeldmateriaal (o.a. foto’s) gemaakt. Deelnemers geven toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal op de website, sociale media, flyers, poster en advertenties.
 • Bij zogenaamde “extreme” weersomstandigheden, kan de organisatie besluiten om de wedstrijd niet door te laten gaan. De organisatie adviseert altijd op de wedstrijddag zelf even op de website te kijken voor het laatste nieuws: www.lageveldlopen.nl
 • Indien mogelijk kan de organisatie besluiten om een vervangende wedstrijd te organiseren.
 • De uitslagen worden bepaald op basis van de brutotijd (zie uitslagen voor meer uitleg).
 • Prijzen worden zo snel mogelijk na de loop uitgereikt en worden niet nagestuurd.
 • Prijzen worden alleen toegewezen aan deelnemers die met chip gefinisht zijn.
 • Geldprijzen worden binnen 2 weken na de loop overgemaakt naar een door de prijswinnaar op te geven bankrekeningnummer.
 • Deelname aan meerdere afstanden mag, maar winnen van een prijs kan alleen op de eerst gelopen afstand.
 • Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. De organisatie geeft geen geld terug bij afmelding, ziekte of het niet komen opdagen.
 • De AVT-Valentijnscross valt onder auspiciën van het SNSCrosscircuit. Voor het reglement van het SNSCrosscircuit verwijzen wij u naar www.snscrosscircuit.nl.
 • De organisatie van de AVT Lageveldlopen beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.