Reglement

 • De 1.500 meter kidsrun is bestemd voor de jeugd tot en met 12 jaar.
 • Voorinschrijvers kunnen zich melden bij de inschrijfbalie, daar ligt hun startnummer klaar.
 • Het is niet toegestaan om uw hond te laten meelopen tijdens de wedstrijd.
 • Tijdens de wedstrijd mag het parcours niet betreden worden.
 • Deelname is geheel vrijwillig en op eigen risico.
 • Deelnemers geven toestemming voor het vastleggen en verwerken van de door hen opgegeven gegevens voor de AVT Lageveldlopen.
 • Tijdens de verschillende lopen wordt er beeldmateriaal (o.a. foto’s) gemaakt. Deelnemers geven toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal op de website, sociale media, flyers, poster en advertenties.
 • Bij zogenaamde “extreme” weersomstandigheden, kan de organisatie besluiten om de wedstrijd niet door te laten gaan. De organisatie adviseert altijd op de wedstrijddag zelf even op de website te kijken voor het laatste nieuws: www.lageveldlopen.nl
 • Indien mogelijk kan de organisatie besluiten om een vervangende wedstrijd te organiseren.
 • De uitslagen worden bepaald op basis van de brutotijd (zie uitslagen voor meer uitleg).
 • Prijzen worden zo snel mogelijk na de loop uitgereikt en worden niet nagestuurd.
 • Prijzen worden alleen toegewezen aan deelnemers die met chip gefinisht zijn.
 • De AVT-Valentijnscross valt onder auspiciën van het SNSCrosscircuit. Voor het reglement van het SNSCrosscircuit verwijzen wij u naar www.snscrosscircuit.nl.
 • De organisatie van de AVT Lageveldlopen beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.